Project Description

Woonzorgcomplex Hellenbeek Elburg

De oude vestingstad Elburg bood al in vroege tijden een veilige plek aan haar inwoners. Binnen de stadsmuren waren zelfs enkele boerderijen gevestigd, omdat bouwen binnen een mijl rondom de stad verboden was vanwege het schootsveld dat vrij moest blijven. Boerderij Hellenbeek is gelegen in dit schootsveld en bezit eigen landerijen ter grootte van zo’n 5 hectare. Dit agrarisch erfgoed is in de loop der jaren ernstig in verval geraakt.

Restauratie van de oude Boerderij Hellenbeek en de bijbehorende opstallen is vanwege de ernstige staat van verval geen reële optie. Daarom is er in samenwerking met BOEi en zorginstelling ’s Heeren Loo gekozen voor nieuwbouw. De nieuwbouw bestaat uit een ensemble van drie gebouwen, de Boerderij, de kapschuur en de dagbestedingsschuur, welke refereren naar een traditionele opzet van het boerenerf. De architectuur kenmerkt zich door een ingetogen en eigentijdse vormentaal met een verfijnde detaillering, waarbij in de materialisering een helder onderscheid wordt gemaakt tussen de boerderij en de bijgebouwen. In de Boerderij en de kapschuur zijn 17 zorgappartementen opgenomen die onderdak bieden aan bewoners met een verstandelijke beperking, afkomstig uit de directe omgeving.

Bij de herontwikkeling van dit agrarisch erfgoed is niet alleen gekeken naar de boerderij zelf, maar ook naar het buitengebied. ’s Heeren Loo zal de landerijen namelijk gaan onderhouden en benutten voor de dagbesteding voor haar bewoners. Een gedeelte van de agrarische gronden zal daarbij transformeren tot natuurgrond. Hierbij zal ook het historische wandelpad worden hersteld, dat door het grasland langs de meanderende Hellenbeek loopt.

Foto’s Jan van Dalen / BOEi