Project Description

Tweekapper Waterrijk

Deze tweekapper is gelegen in de wijk Waterrijk te Eindhoven. De architectuur bestaat uit een eenduidig vormgegeven sculpturaal volume, waarbij de raamopeningen als ‘perforaties’, random over het gevelvlak zijn verdeeld. Wij wilden, in tegenstelling tot een standaard symmetrische twee-onder-een-kapwoning, een spannend object realiseren, dat vanuit verschillende perspectieven een ander beeld oplevert. Beide woningen zijn als het ware met elkaar versmolten tot één object.

Foto’s Tim van de Velde