Visie

Als architectenbureau zien wij elk project, van klein tot grootschalig, als een zoektocht naar de juiste atmosfeer voor gebruiker en omgeving

Waarom voel ik mij altijd rustig in deze ruimte?
Waarom fiets ik ‘s avonds niet door die wijk?
Waarom wandel ik altijd graag over dat pleintje?

Stedenbouw, architectuur en interieurontwerp vormen onze omgeving en zijn bewust of onbewust van invloed op onze gemoedstoestand. We bewegen ons dagelijks door een collage van verschillende atmosferen. Vorm, materiaal, geluid, geur en licht kunnen een ruimte aantrekkelijk maken of juist afstotelijk, ze kunnen mensen actief maken of juist stil krijgen. Bij ons bureau zien wij elk project, van klein tot grootschalig, als een zoektocht naar de juiste atmosfeer voor gebruiker en omgeving. Een gezamenlijke zoektocht van architect en opdrachtgever, in de vorm van een intensieve dialoog, waarbij het plezier en enthousiasme in het ontwerpen en bouwen een belangrijk
uitgangspunt is.

Door onze uitgebreide technische achtergrond zijn wij in staat elk onderzoek te vertalen naar een kwalitatief hoogwaardig gebouw, stedenbouwkundig plan of interieur, waarbij elk detail en elk materiaal zorgvuldig wordt gekozen en vormgegeven.

Techniek en detail

Hoe wordt het ontwerp zo optimaal mogelijk vertaald naar de uitvoering? Wie zorgt ervoor dat de kwaliteit gewaarborgd blijft tijdens het gehele bouwproces? Welke achtergrond en ervaring moet een architect hebben om het optimale resultaat te garanderen?

Goede architectuur moet af te lezen zijn uit het detail. Natuurlijk bestaat goede architectuur uit een goed idee en een mooie ruimtelijke compositie, maar de vertaalslag naar de techniek en het detail is minstens zo belangrijk. Wenink Holtkamp architecten hebben een MTS, HTS en Technische Universiteit achtergrond en weten de ideeën en wensen van de opdrachtgever te vertalen vanaf de eerste ruimtelijke schetsen tot in het kleinste gerealiseerde detail van het te bouwen object. De kwaliteit van onze projecten blijft dus nooit alleen op papier liggen, maar is terug te vinden in het eindresultaat.