Project Description

Paviljoen Asten

Bij de uitbreiding van de pittoreske langgevelboerderij in Asten is getracht. ondanks het stevig toenemende woonprogramma, de uitbreiding zo subtiel mogelijk te houden waarbij het authentieke en archetypische karakter van de boerderij niet wordt overschaduwd door de nieuwe toevoeging. We hebben het zadeldak van de nieuwbouw ter plaatste van de boerderij als het ware naar beneden gedrukt waardoor het qua hoogte aansluiting vindt op de oudbouw. Hierdoor ontstaat een vloeiende beweging van het accent van de noklijn van de boerderij richting het accent van de topgevel van de nieuwbouw, waar men een geweldig uitzicht ervaart richting het beboste deel van het kavel. Een transparantie sluis verbindt beide volumes fysiek met elkaar, maar zorgt visueel gezien voor een subtiele scheiding tussen oud en nieuw. De nieuwbouw sluit qua vormentaal weliswaar aan op de architectuur van de hoofdmassa, maar onderscheidt zich in abstractieniveau en materialisering duidelijk ten opzichte van het bestaande, waardoor de tijdlijn tussen oud en nieuw duidelijk afleesbaar is. Het nieuw woonprogramma kan in de toekomt dienen als mantelzorgwoning.

foto’s Josien van Geffen