Project Description

Renovatie en transformatie twee basisscholen Velsen

In opdracht van Stichting Mevrouw Meijer heeft Wenink Holtkamp Architecten een ontwerpend onderzoek uitgevoerd voor de renovatie van 2 basisscholen in de gemeente Velsen. Het schoolgebouw aan De Weid is in 1988-1989 gebouwd als gezamenlijk scholencomplex voor de nieuwe wijk Velserbroek. Het is ontworpen als één gebouw met drie basisscholen: De Beekvliet, De Hoeksteen en De Molenweid. Iedere school kreeg een eigen vleugel. Een verbindend middendeel met een gymzaal en kinderopvang completeerde het geheel. Twee van de drie vleugels zijn tegenwoordig door De Beeklviet in gebruik. De Hoeksteen zit in de derde vleugel

In de loop van de tijd zijn er verschillende aanpassingen gedaan aan het schoolgebouw waardoor de oorspronkelijke opzet van drie gelijke vleugel met een centraal middendeel vertroebeld is. De drie vleugels zijn hierdoor als losse eilandjes gaan functioneren. Ook hebben de aanpassingen geresulteerd in lange, donkere en anonieme gangen in het gemeenschappelijke middendeel.

De insteek van het ontwerp is tweeledig. De drie vleugels van de bestaande bouw die goed functioneren blijven zoveel mogelijk behouden en worden ruimtelijk versterkt. De drie vleugels worden door een verbindende architectonisch uitgesproken nieuwbouw, van twee lagen hoog, tot één geheel gesmeed. Hierdoor transformeert de school van een anonieme grijze massa tot een landmark in de wijk Velserbroek.

De bestaande vleugels worden voorzien van nieuwe kozijnen, ingepakt met isolatie en bekleedt met steenstrips. Hierdoor zijn de vleugels energetisch up-to-date en krijgen ze een nieuw, fris, voorkomen waarbij bewust de uitstraling van de oorspronkelijke school gewaarborgd blijft.

De vleugels worden met elkaar verbonden door het toegevoegde centrale volume dat een nieuwe ruimtelijkheid biedt aan de éénlaagse school met plat dak. In de bovenste laag van de nieuwbouw krijgen de lokalen en leerpleinen een afwisselend daklandschap waar de ruimtelijke beleving contrasterend is ten opzichte van de bestaande lokalen. Hierdoor ontstaat er meer ruimtelijke afwisseling en diversiteit in atmosferen in de school, hetgeen de monotone beleving van de bestaande school, zowel in interieur als in exterieur doorbreekt. Beide scholen krijgen een koppeling met de nieuwe bovenwereld middels een uitnodigende tribunetrap die er voor zorgt dat er korte open en uitnodigende routes binnen de scholen ontstaan.

De eerste laag van het verbindende volume is grotendeels transparant richting de wijk en de diverse schoolpleinen. De tweede laag ‘ligt’ op de vleugels is het visueel verbindende element. In voorkomen is de tweede laag vormgegeven als een eenduidig volume waarvan de gevels en het dak zijn uitgevoerd in een, opvallende, bordeauxrode kleur. De tweede laag heeft een duidelijke oriëntatie met kopgevels die zich op de wijk richten. De kopgevels worden in een vloeiende beweging met elkaar verbonden.

De begane grond van de nieuwbouw gaat de mediatheek huisvesten en biedt ruimte voor gemeenschappelijk gebruik voor beide scholen en een peuterspeelzaal. De huidige gemeenschappelijke gymzaal blijft behouden en wordt geïntegreerd in het nieuwe plan. Op de eerste laag en in de vleugels bevinden zich de leslokalen en de leerpleinen.