Project Description

18 seniorenwoningen centrum Zetten

Voor woonstichting Valburg verzorgen wij het ontwerp voor de ontwikkeling van 18 zeer duurzame en gewilde appartementen en 3 grondgebonden woningen voor senioren. Bij deze ontwikkeling wordt ingespeeld op het thema Langer Thuis Wonen en de Dubbele Vergrijzing, Bij het project staat de ambitie om het project Nul Op de Meter te maken voorop en tevens is er de gezamenlijke ambitie de architectonische kwaliteit van het centrum van het historische dorp Zetten te verbeteren.

Met de stedenbouwkundig opzet van het ensemble zet-ten we in op een vergroening van de Beatrixstraat. De gebouwen zijn zo gesitueerd dat er een groen hof ontstaat aan de centrumzijde van het dorp. Hierdoor wordt een stuk openbaar groen aan het dorp teruggegeven, een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar de sociale cohesie en controle sterk is.

Bij het ontwerp is er veel aandacht besteed om het ontwerp aan te laten sluiten op het dorpse karakter van Zetten, dit was een uitdaging door het grote programma voor de locatie. We hebben dit op de volgende manieren opgelost:

De hellingshoek van de daken zijn 45 graden, zodat de kappen passen bij de dorpse korrel van de omgeving
Er zijn diverse metselwerkverbanden en patronen aangebracht die een schaalverkleining bewerk-stelligen van de gevels van het ontwerp.
Door in het ontwerp lokale verwijzingen en kenmerken op te nemen ontstaat een herkenbare architectuur die aanvoelt als een vanzelfsprekende inpassing op de locatie.

De woonblokken hebben buiten de traditionele ver-wijzingen ook een modern karakter, zo zijn er grote raamopeningen en puien ontworpen om zo veel mo-gelijk lichtinval en zicht naar buiten toe te genereren. Er is een moderne detaillering toegepast, zoals inpandige goten en weggewerkte hemelwaterafvoeren. Deze detaillering zorgt voor verfijning en zet de moderniteit van de architectuur subtiel aan.

De blokken zijn eenduidig vormgegeven en kennen overeenkomstige stijlkenmerken, het vormt daardoor een duidelijk ensemble, echter zijn door het toepassen van verschillende kleurtinten (metselwerk en ko-zijnen) en metselwerktexturen de bouwblokken onder-scheidend van elkaar gemaakt. Het oogt hierdoor niet als een massaal nieuwbouwcomplex, maar het refereert juist sterk aan de dorpse korrel van de directe omgeving.

Impressies door Attic Astronauts