Project Description

Sociaal woningbouwproject ‘De Hoge Hof’ Herveld

De Hoge Hof is een nieuwbouwontwikkeling van 42 duurzame NOM wooneenheden voor senioren, jongvolwassen met extra zorgvraag en gezinnen, in het centrum van het dorp Herveld. In opdracht van Woonstichting Valburg heeft Wenink Holtkamp Architecten zowel het stedenbouwkundige ontwerp alsmede het ontwerp voor de verschillende woonblokken gemaakt. Het gehele plan bestaat uit 28 appartementen en 14 grondgebonden woningen.

De locatie van het plan is een stedenbouwkundige overgangslocatie: het bevindt zich tussen een gebied met kleine vrijstaande huizen aan de rand van het dorp en het centrum van Herveld met meer grootschalige stedenbouwkundige blokken.

Wenink Holtkamp Architecten heeft het programma op de locatie in losse blokken vorm gegeven die met elkaar zijn verbonden door een groene open hofstructuur. Het voelt alsof de nieuwbouwvolumes in een park zijn geplaats. Door de hoogtes van de nieuwbouwvolumes op te bouwen naar het centrum toe en de architectuur sterk te relateren met de dorpse architectuur van Herveld wordt de stedenbouwkundige overgang gerealiseerd.

Door de blokken los op de locatie te plaatsen, met verschillende hoogtes en met verschillende metselwerktinten komt de nieuwe ontwikkeling niet massaal over, maar als een afgemeten stedenbouwkundige inpassing die zich naadloos voegt in de context.

Het centraal gelegen hof is doelbewust niet ontworpen als een gesloten eenheid, maar als een uitnodigende vergroening ten behoeve van het hele dorp. Hierdoor wordt het hof een plaats van ontmoeting. In het hof staat ook biodiversiteit centraal. Door beplanting toe te voegen waar vogels vlinders en insecten goed in gedijen wordt de duurzame ambitie niet alleen toegepast op de nieuwbouw maar op de gehele gebiedsontwikkeling.