Project Description

Renovatie Bosvilla H Veluwe

De verbouwing van de bosvilla gelegen in de regio Apeldoorn gaat gepaard met een rijke historie. De (schoon)vader van de nieuwe eigenaren zwom als kind in het op terrein gelegen ven en speelde met vriendjes in het Bos. Als in de verte de huisklok werk geluid was het tijd om terug te komen naar het huis. Bijzondere verhalen op een bijzondere plek. Sloop-nieuwbouw was daarom ook nooit een optie. Er is bij de planvorming ingezet op behoud; Behoud van het fysieke en behoud van atmosfeer en nostalgie. Er mag verbouwd worden, maar het gevoel dat de villa al jarenlang onderdeel is van de plek moet behouden blijven. Bij de totstandkoming van het ontwerp zijn de kernkwaliteiten van de woning behouden en dankzij een intensieve dialoog met de nieuwe bewoners aangevuld met hun woonwensen. Waar de woning zich vroeger vooral richtte op het relatief kleine voorste deel van het kavel (9 hectare in totaal) is het nu alzijdig georiënteerd en is de bosbeleving geoptimaliseerd. Dit is mogelijk geworden door een aantal gesloten volumes aan de achterzijde van het huis te verwijderen en een nieuw volume toe te voegen dat ik lijn licht met de dakrichting van het hoofdvolume. Er ontstaat zo een symbiose van verschillende volumes die tezamen op natuurlijke wijze zijn verankerd in het landschap. Architectuur, binnenhuisarchitectuur en landschapsontwerp zijn dankzij een nauwe samenwerking tussen de verschillende disciplines op zorgvuldige wijze op elkaar afgestemd tot een uitgebalanceerd geheel. Vanuit elke leefruimte kan nu het groen van het bos en de tuin worden ervaren, waarbij de natuurlijke materialen van het interieur op subtiele wijze overvloeien in het kleurenpalet van de omgeving.

Foto’s Tim van de Velde