Project Description

Herbestemming KVL-terrein Oisterwijk

De KVL fabriek is een typisch voorbeeld van een Brabants ambachtsbedrijf dat in de 20 eeuw enorm succesvol is geweest. Het was in de jaren 30 de grootste leerfabriek van Europa en had een klantenkring uit de hele wereld. De fabriek moest haar deuren sluiten in het jaar 2000. In de jaren daarna zijn de historische gebouwen, die veelal in de jaren 20 zijn gebouwd, in verval geraakt. Vanaf 2010 is de herontwikkeling van het terrein gestart. Wenink Holtkamp Architecten is hier in recente geschiedenis al bij betrokken geraakt door de herbestemming van De Lakfabriek vorm te geven.  Op basis van deze werkzaamheden zijn wij door onze opdrachtgevers gevraagd het ontwerp m.b.t. de tender voor de verkoop van vier cultuurhistorische gebouwen op het KVL terrein te verzorgen. Hiervoor hebben we op kwalitatief niveau nagenoeg het maximaal aantal punten gehaald.

De herontwikkeling van het KVL terrein kan naar onze mening alleen een waardig vervolg krijgen als de unieke historische karakteristieken van KVL respectvol worden verbonden met de toekomst. Door het stedelijke DNA van het gebied zo te ontwikkelen dat het dorpse Oisterwijk een extra – stadse – dimensie krijgt. En door de functies van de vier cultuurhistorische gebouwen in onderlinge synergie en in balans met het gehele KVL-terrein én de gemeente Oisterwijk op elkaar af te stemmen en te combineren.

In deze visie zien wij een belangrijke, verbindende rol voor het U-gebouw als ‘het bruisend hart van KVL’. Dit heeft namelijk alles in zich, om met een doordachte functionele invulling het bestaande concept te versterken, uit te bouwen en te verbeteren.

Oisterwijk profileert zich als mooi karakteristieke dorp, omringd door een natuurgebied, vol bos, heide en vennen. Mensen komen er vanuit de verre omgeving naartoe. Wij voegen aan dit dorpse en groene karakter een nieuwe dimensie toe: Urban Living. Een grootstedelijk gebied vol levendigheid, binnen de grenzen van een dorp.

Door het enorme volume van het markante gebouw en door de letterlijk centrale plek op het terrein zien wij het U-gebouw na de herbestemming als het bruisend hart van het KVL-terrein. Alle kenmerken van een hoofdstedelijk milieu laten we hierin terugkomen. Wij zien een gebouw als een stad: met parkeergelegenheid, een museale functie, horeca, diverse ambachtelijke beroepen, kunstenaarsateliers. Diverse creativiteit- en ambachtstimulerende bedrijven, maar ook sportfaciliteiten, een dansschool, een hotel, wellness, loftwoningen. En een opgetild plein dat met de toegevoegde urban stairs de perfecte buitenplaats is voor activiteiten en evenementen.

Voor een eigen identiteit en intieme atmosfeer én om de parkeerdruk op KVL-terrein te verminderen, wordt het plein in de U verhoogd met één laag. De eerste verdieping wordt hierdoor ook publiek toegankelijk vanuit de openbare ruimte. Het plein heeft mede dankzij de urban stairs een grootstedelijke karakter. Ontworpen voor eindeloos veel mogelijkheden om activiteiten te ontplooien, omgeven door cultuurhistorisch erfgoed en met grote regelmaat een andere beleving.

Vanaf het verhoogde plein maken we in de westgevel van de U-bouw een doorbraak. Hiermee verbinden we het plein rechtstreeks met de verbindings-as en het groen aan de westzijde.

De toegang tot het verhoogde plein wordt op die manier vanuit verschillende plekken op het KVL-terrein zichtbaar en nodigt uit tot beweging en ontdekking.

Door zijn karakteristieke bouw en zijn hoogte is het U-gebouw van zichzelf al een ‘landmark’ voor het hele omliggende gebied. Wij hebben dit baken nog sterker aangezet door een modern vormgegeven dakopbouw te plaatsen.