Wij zijn zeer trots en verheugd dat ons bureau, in opdracht van Huberdenhof BV, de architectenselectie heeft gewonnen voor de herbestemming van de prachtige monumentale carréboerderij Huberdenhof in Well. De Boerderij wordt getransformeerd tot een woonzorg voorziening voor ouderen in hun laatste levensfase. De authentieke boerderij wordt in ons plan gecombineerd met een modern vormgegeven nieuwbouwvleugel die er voor zorgt dat het programma in het monumentale gedeelte luchtig kan worden vormgegeven, waardoor we meer kenmerkende onderdelen van het gebouw kunnen behouden en zichtbaar kunnen maken voor alle bezoekers en gebruikers. De nieuwbouw maakt een connectie tussen het monument en de zeer mooie kavel van Huberdenhof. De kavel wordt als het ware omarmd door de nieuwbouwvleugel en loopt door tot aan de bosrand. Hierdoor worden de kwaliteiten van de gehele omgeving onderdeel van de ruimtelijke beleving.
In de boerderij met de nieuwbouw zullen 18 wooneenheden worden gerealiseerd. Het programma is in samenwerking met DGMR opgezet conform het WELL-concept. Een filosofie die volledig is gericht op het welzijn van de gebruikers. Water, lucht, voeding, licht, beweging, geest en comfort zijn centrale WELL-thema’s die in het ontwerp zijn geïntegreerd.

We kijken er naar uit om aan deze mooie opgave te mogen werken!

 

Artist impression: Attic Astronauts