Wij zijn zeer trots en verheugd dat ons bureau in samenwerking met Hazenberg Bouw en Houtman + Sander de door Casade uitgeschreven tender heeft gewonnen voor de herbestemming van het JAL-terrein in Dongen. De voormalige schoenfabriek gaat in de toekomst een woonbestemming krijgen, daarnaast wordt op het naastliggende terrein een nieuwbouwontwikkeling gerealiseerd.

Het JAL-terrein omvat de resterende fabrieksgebouwen en daarnaast een deel van De Bergen. De Bergen is een plek vol betekenis in Dongen. Zowel voor de jonge Dongenaren die er kunnen spelen en ravotten, maar ook voor de oudere inwoners die veelal levendige herinneringen hebben aan de JAL-fabriek of er zelfs gewerkt hebben. Deze ontmoeting van jong en oud en van Dongense cultuur en natuur zijn belangrijke kernwaarden voor de wijze waarop de herbestemming van de JAL-fabriek ter hand wordt genomen en bij de landschappelijk- en architectonische inpassing en uitwerking. Binnenkort volgt meer informatie over het plan.

We kijken er naar uit om aan deze mooie opgave te mogen werken!