Project Description

Stroomversnelling Soest

15 woningblokken (70 woningen) in Soest zijn in het kader van ‘de stroomversnelling’ gerenoveerd tot nul-op-de-meter woningen. De woningblokken vormen in architectuur en stedenbouw een duidelijk homogeen geheel. De architectuur is eenduidig, alle blokken zijn identiek vormgegeven. Deze eenduidigheid wordt nog versterkt doordat de begrenzing van de kavels middels metselwerk muren (achtertuinen) en lage muurtjes (voortuinen) is vormgegeven in dezelfde kleur en steen als de gevels. De architectuur van de blokken kenmerkt zich door de jaren 70 metselwerk architectuur die is toegepast.

Voor de renovatie is gekozen voor een genuanceerde beige-grijze strip in Hilversum formaat die niet extreem zal contrasteren met de bestaande tinten in de wijk. Dit benadrukt de eenduidige opzet  van de wijk. De compositie is ontstaan vanuit de wens om meer reliëf en gelaagdheid in de gevel aan te brengen ten opzichte van de bestaande blokken. Door horizontale banden met horizontaal metselwerk af te wisselen met vlakken van verticaal metselwerk is een verbijzondering van de gevel bewerkstelligt die ook op de kopse kanten is af te lezen. De zinken bakgoot is vervangen door een overstek waarin de goot is opgenomen. Dit overstek zorgt voor natuurlijk zonwering voor de ramen op de eerste verdieping en geeft een extra dimensie (door de diepte en de schaduwwerking) aan de gevel. Dankzij het geïsoleerde gevelelement zijn diepere negges gecreëerd waardoor er, in tegenstelling tot de oorspronkelijke gevel, duidelijke plastiek ontstaat in de gevel.