Omschrijving

Europan 11 Deventer

Winnaar 2e prijs/ runner up JURYRAPPORT:
“DHK, een nieuwe geschiedenis” is een evenwichtig en compleet ontwerp dat zich op een vanzelfsprekende manier voegt in de bestaande situatie. Het kan stapsgewijs worden ontwikkeld en valt op door zijn terughoudende en ambachtelijke karakter. Een sterk element is de manier waarop met de nieuwe bouwvolumes een plein wordt gemaakt dat recht doet aan de potentie van de locatie. De inrichting en de keuze van materialen van het plein versterken de kwaliteit van de openbare ruimte, die ook tot uitdrukking komt in de ontspannen manier waarop het parkeren een plaats krijgt. De neutrale, elegante architectuur is aantrekkelijk en vertoont verwantschap met de industriële bebouwing van de omgeving.